Hieronder is onze gedragscode voor mentoren en ouders te downloaden. Deze is opgesteld om aan te geven hoe we bij School's cool Nijmegen & Regio met elkaar omgaan. Zo zorgen we voor een prettig leer- en werkklimaat voor iedereen. De code is bedoeld voor de betaalde medewerkers, de onbetaalde vrijwilligers, de leerlingen en hun ouders.

 

Dit zijn de uitgangspunten:

 • We accepteren elkaar zoals we zijn in geslacht, geaardheid, geloof, ras, fysieke of geestelijke beperking.
 • We behandelen elkaar gelijkwaardig en sluiten niemand buiten.
 • We onthouden ons van elke vorm van fysieke of verbale agressie, pesten, intimidatie en/of (seksueel) machtsmisbruik. Dit geldt ook voor de digitale media als Facebook, Instagram, YouTube et cetera.
 • We spreken met en niet over elkaar.
 • We laten (onderling) ongenoegen niet sudderen maar gaan daarover zo snel mogelijk in gesprek.
 • We gaan uit van hetgeen de ander als overschrijdend ervaart: iedereen heeft zijn eigen grens
 • We spreken elkaar aan als de code niet wordt nageleefd.
Download
Gedragscode voor mentoren en ouders
Gedragscode School's cool.pdf
Adobe Acrobat document 114.9 KB

 

Stappenplan en ondersteuning

Als er sprake is - of lijkt te zijn- van het niet naleven van de gedragscode kunnen de volgende acties worden ondernomen:

 • Het gesprek aangaan met degene die het ongewenste gedrag laat zien.
 • Ondersteuning vragen bij de programmaleiders. Zij kunnen helpen een -eventueel- gesprek voor te bereiden en/of bemiddelen. Desgewenst kan samen het gesprek gevoerd worden.
 • Inschakelen van de vertrouwenspersoon. Wil je hier meer over weten, klik dan op de link.
 • Indienen van een klacht, klik hiervoor op de pagina met onze klachtenprocedure en neem contact met ons op via het contactformulier.