Vrijwillige mentor met leerling

Heb je interesse of wil je meer weten? Bel dan: 024 3503466 of mail naar: info@schoolscoolnijmegen.nl
Mentoren bieden leerlingen en ouders een steuntje in de rug!


School's cool biedt jongeren begeleiding door een vrijwillige mentor om de kans op een succesvolle loopbaan in het voortgezet onderwijs te vergroten. De begeleiding door deze mentoren richt zich onder meer op:

  • Het versterken van zelfvertrouwen, motivatie, sociale redzaamheid en plezier in school;
  • Het versterken van studie- en planningsvaardigheden voor betere resultaten op school;
  • Het versterken van de betrokkenheid van ouders bij school, huiswerk en bij de ontwikkeling  van hun kind.

Twee programma's:
Programma 12+ biedt mentoren voor leerlingen die de overstap van de basisschool naar de brugklas maken. Meer weten? Klik hier.


Programma 14+ biedt mentoren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (dit is al mogelijk vanaf de eerste klas). Lees hier meer.

School's cool in de gemeentes Wijchen en Lingewaard

Ook in de gemeentes Wijchen en Lingewaard kunt u voor School 's Cool mentoren terecht.

Meer informatie hierover vindt u hier.


School's cool Nijmegen bestaat 15 jaar!

Op 20 maart 2021 zette School’s cool Nijmegen zich precies vijftien jaar in voor gelijke kansen in het onderwijs. In al die jaren zijn zo’n duizend middelbare scholieren gekoppeld aan vrijwillige mentoren. En de succesformule van ‘positieve coaching voor alles wat met school te maken heeft’ is nog lang niet uitgewerkt. “Het enthousiasme is nog steeds even groot",  aldus manager Femke Spoeltman. > lees verder  


Werkwijze School's cool in verband met Corona

 

De middelbare scholen zijn sinds 2 maart weer (deels) open. Wat betekent dit voor de vrijwilligers van School’s cool?

Een op een-contact mag, met inachtneming van de landelijke corona basisregels. Mentoren en leerlingen mogen elkaar thuis of op school ontmoeten als dit voor alle partijen akkoord is en goed voelt. Ze kunnen op een andere locatie afspreken als dat geschikter is. Denk aan een park of een andere buitenruimte. Daarnaast kunnen we in beperkte mate ons kantoor of een andere beschikbare ruimte bij Start Up reserveren als dat wenselijk is. Uiteraard is het ook mogelijk om online contact te blijven houden.

 

Trainingen en bijeenkomsten tot 1 april online

Tot 1 april 2021 zullen vergaderingen, trainingen, intervisies en dergelijke voornamelijk online doorgaan. Het kan ook zijn dat er een belafspraak tussen de mentoren en de mentorcoach wordt afgesproken om te informeren hoe het gaat. 

 

Overig overleg
Voor overige bijeenkomsten geldt dat we online overleggen als dat mogelijk is.  Collega’s School’s cool zijn gewoon bereikbaar via mail, What's app, of telefoon (06 – 83337092 Christiane of 06 -83337073 Carolien).

 

Wanneer de richtlijnen vanuit de overheid veranderen, zal School’s cool daar ook de werkwijze op blijven aanpassen en dit communiceren.