Vrijwillige mentor met leerling

Heb je interesse en wil je meer weten? Bel dan: 024 3503466 of mail naar: info@schoolscoolnijmegen.nl
Mentoren bieden leerlingen en ouders een steuntje in de rug!


School's cool biedt jongeren begeleiding door een vrijwillige mentor om de kans op een succesvolle loopbaan in het voortgezet onderwijs te vergroten. De begeleiding door deze mentoren richt zich onder meer op:

  • Het versterken van zelfvertrouwen, motivatie, sociale redzaamheid en plezier in school;
  • Het versterken van studie- en planningsvaardigheden voor betere resultaten op school;
  • Het versterken van de betrokkenheid van ouders bij school, huiswerk en bij de ontwikkeling  van hun kind.

Twee programma's:
Programma 12+ biedt mentoren voor leerlingen die de overstap van de basisschool naar de brugklas maken. Meer weten? Klik hier.


Programma 14+ biedt mentoren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (dit is al mogelijk vanaf de eerste klas). Lees hier meer.

School's cool in de gemeentes Wijchen en Lingewaard

Ook in de gemeentes Wijchen en Lingewaard kunt u voor School 's Cool mentoren terecht.

Meer informatie hierover vindt u hier.


Werkwijze School's cool in verband met Corona

 

School's cool Nijmegen volgt de landelijke richtlijnen om sociale contacten zoveel
mogelijk te beperken.

 

Dat betekent dat de mentoren van School's cool  hun leerlingen thuis, op school of elders niet kunnen bezoeken tot onze minister president Mark Rutte het sein geeft dat de beperkingen weer opgeheven worden. 

 

Contact via telefoon, whatsapp, Skype, Facetime e.d. kunnen wel een manier zijn om de begeleiding zoveel mogelijk door te laten gaan.

 

Vergaderingen, intervisiebijeenkomsten, intakes met leerlingen e.d. worden ook tijdelijk opgeschort. Hiervoor worden indien mogelijk ook andere communicatiemiddelen ingezet.

Wanneer de richtlijnen vanuit de overheid veranderen, zullen we bij School’s cool daar ook de
werkwijze op blijven aanpassen en dit communiceren.

 

Voor vragen hierover kan gebeld worden naar 024-3503466 of gemaild naar info@schoolscoolnijmegen.nl