Vrijwillige mentor met leerling


Heb je interesse en wil je meer weten? Bel dan: 024 3503466 of mail naar: info@schoolscoolnijmegen.nl
Mentoren bieden leerlingen en ouders een steuntje in de rug!


School's cool biedt jongeren begeleiding door een vrijwillige mentor om de kans op een succesvolle loopbaan in het voortgezet onderwijs te vergroten. De begeleiding door deze mentoren richt zich onder meer op:

  • Het versterken van zelfvertrouwen, motivatie, sociale redzaamheid en plezier in school;
  • Het versterken van studie- en planningsvaardigheden voor betere resultaten op school;
  • Het versterken van de betrokkenheid van ouders bij school, huiswerk en bij de ontwikkeling  van hun kind.

Twee programma's:
Programma 12+ biedt mentoren voor leerlingen die de overstap van de basisschool naar de brugklas maken. Meer weten? Klik hier.


Programma 14+ biedt mentoren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (dit is al mogelijk vanaf de eerste klas). Lees hier meer.

School's cool in de gemeentes Wijchen en Lingewaard

Ook in de gemeentes Wijchen en Lingewaard kunt u voor School 's Cool mentoren terecht.

Meer informatie hierover vindt u hier.


Werkwijze School's cool in verband met Corona

 

Maatregelen corona 14 december 2020

Het kabinet heeft opnieuw strengere maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt, de druk op de zorg neemt toe. Om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus een halt toe te roepen gaat Nederland in een lockdown.

Wat betekent dit voor de vrijwilligers van School’s cool?

School's cool volgt de landelijke richtlijnen om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Wat betekent dit voor ons werk?

 

Mentoren en leerlingen: bezoeken gaan niet door – contact houden op andere wijze

We vragen mentoren en leerlingen om elkaar tot 19 januari 2021 niet te ontmoeten en op een andere manier in gesprek te blijven. Zo wordt het wekelijks moment wel vastgehouden.

 

Suggesties om contacten te onderhouden
Neem op de vaste/afgesproken tijd via telefoon, What's app, Skype, Jitsi of Teams en zo contact op met je leerling om te overleggen hoe je de afspraak vormgeeft. Op afstand kun je samen kijken hoe het loopt met schoolse zaken en het thuis werken aan school. Bij vragen: neem gerust contact op met je mentorcoach.

 

Bericht aan de ouders
We willen graag aan alle mentoren vragen om de afspraak over de aangepaste werkwijze ook door te geven aan de ouders van de leerling.

Voor de leerlingen zijn het vreemde weken. Zij gaan niet naar school en scholen maken op maat afspraken hoe de lessen verder gaan. Als mentor van School's cool kun je informeren naar hoe dat loopt en of je ergens bij kunt ondersteunen.

 

Intervisie, trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten gaan niet door

 

Vanaf vandaag tot 19 januari 2021 vinden er geen vergaderingen, trainingen, intervisies en dergelijke plaats.

 

Intervisie
Als al een intervisie gepland stond, dit gaat niet door. Via de mentorcoach krijg je bericht over een nieuwe datum na 19 januari. De geplande tijd kan ook benut worden voor een online overleg of belafspraak tussen de mentoren en de mentorcoach om te informeren hoe het gaat.

 

Overig overleg
Voor overige bijeenkomsten geldt dat we online overleggen als dat mogelijk is.  Collega’s School’s cool zijn gewoon bereikbaar via mail, What's app, of telefoon (06 – 83337092 Christiane of 06 -83337073 Carolien).

 

Tijdens de kerstvakantie 19 december t/m 3 januari 2021 zijn we gesloten.

Wanneer de richtlijnen vanuit de overheid veranderen, zal School’s cool daar ook de werkwijze op blijven aanpassen en dit communiceren.