School’s Cool koppelt vrijwillige mentoren aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dankzij deze individuele begeleiding kan de schoolcarrière van de leerling goed van start gaan in de brugklas en is er kans op betere leerresultaten. Daardoor kan schooluitval worden voorkomen en vrijetijdsbesteding van de kinderen worden bevorderd. Dankzij de begeleiding kunnen ouders ook meer worden betrokken bij de school van hun opgroeiende kind

 

Hoe pakken we dat aan?

Een mentor van School’s Cool komt bij de leerling thuis en helpt de leerling bij het leren. Er is daarnaast aandacht voor het oplossen van problemen en het invullen van de vrije tijd. Deze persoonlijke aandacht voor de leerling en zijn of haar mogelijkheden voor wat betreft ontplooiing en talentontwikkeling is bijzonder. Een leerling voelt zich in al zijn of haar leefgebieden gehoord en gezien. De mentor is van de verschillende belevingswerelden van de leerling op de hoogte: van het leven thuis en het leven op school. Dat kan via het contact met de leerkracht en intern begeleider en/of door bezoek aan de ouderavond op het voortgezet onderwijs, samen met de ouders.

 

Waar staan we voor?

Wij geloven in gelijke kansen voor elk kind en vergroten hierbij de betrokkenheid van de ouders. Daarom richten wij ons op kinderen die individuele ondersteuning nodig hebben om de kansen op succes, op school en in het leven te vergroten.

 

 

Onze partners

De relatie met onze partners verdient onze voortdurende aandacht. Zonder bijdragen van de gemeentes Nijmegen, Wijchen en Lingewaard, het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en het OBC, zouden wij ons werk niet kunnen uitvoeren. Ook de toeleveranciers van leerlingen door scholen, ouder- en kindadviseurs, schooladviesdiensten zijn onmisbaar voor onze organisatie.

  

Soorten mentoraten

Mentoraten groep 8, 12+ programma: onze primaire focus ligt bij de reguliere mentoraten voor leerlingen uit de groepen 8 van de basisschool. Deze ondersteunen wij bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Mentoraten VO, 14+ programma: voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn er mentoraten ontwikkeld, waarbij zij ondersteuning krijgen van een vrijwillige coach op verschillende gebieden van het leven

 

Tot slot, grote waardering voor vrijwilligers

School’s Cool Nijmegen werkt jaarlijks met meer dan 100 vrijwilligers , denk aan thuismentoren, mentorcoaches en vrijwilligers in het bestuur. Met hun ondersteuning draagt School’s cool bij aan een betere toekomst voor veel kinderen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en partners die samen met ons willen werken aan positieve coaching voor alles wat met school te maken heeft. Interesse of meer weten, neem contact met ons op!