School’s cool werkt voor en samen met de  onderwijsinstellingen in de regio. Op de eerste plaats voor de aanmelding van leerlingen, maar ook in het vervolgtraject. Samen ondersteunen we leerlingen bij hun ontwikkeling en dragen we zo bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

 

Onze partners op een rij:

Met ROC Nijmegen werken we samen op het gebied van professionalisering binnen het coachproject en begeleiden we stagiaires vanuit diverse opleidingen. Ook vanuit de Han en de RU krijgen we regelmatig stagiaires pedagogiek en social work die een mentoraat bij ons verzorgen.

 

 

 

Voor 2023 en 2024 ontvangen we

FINANCIËLE BIJDRAGEN van:

Club actie 2023
Soroptimisten Nijmegen
Soroptimisten Nijmegen

 

 

 

In het verleden ontvingen we ook financiële bijdragen van:

Particuliere donateurs

Stichting Kinderpostzegels

Oranjefonds

Rabobank

Stichting Studiefonds Nijmegen
Van Casterenshoeve
Stichting Boschuysen
Zusters Dominicanessen van Neerbosch

Fundatie Luden van Stoutenburg

Poelmann van den Broek advocatenkantoor

Dirkzwager advocaten en notarissen
Rotaryclub Rijk van Nijmegen

Stichting Beide Weeshuize De Antoinette Mettermich-Zandhuis Stg.

Anton Jurgens Fonds

Hatertfonds
ASML foundation
BPR visie (audiovisueel)
Provincie Gelderland
Stichting Caritas
Stimuleringsfonds Leermiddelen 

ING Bank