Partners

Samenwerking

 

School's cool Nijmegen kan niet zonder haar partners om de leerlingen kwalitatief goede mentoring te bieden. We werken daarom samen met allerlei andere organisaties, zodat we elkaar versterken en aanvullen.

 

 

Onderwijs

 

School’s cool werkt veel samen met onderwijsinstellingen. Ten eerste voor de aanmelding van leerlingen, maar ook in het vervolgtraject. Samen willen we de leerlingen helpen in hun ontwikkeling en voortijdig schoolverlaten voorkomen. Met het ROC coachproject werken we samen rondom mentoring op meerdere gebieden (pr, kennisdeling, etc.). Vanuit de Han krijgen we regelmatig stagiaires. Onze partners:

 

Financiële bijdrage

Giften van particulieren


In het verleden:

Stichting Studiefonds Nijmegen
Van Casterenshoeve
Stichting Boschuysen
Zusters Dominicanessen van Neerbosch

Fundatie Luden van Stoutenburg

Poelmann van den Broek advocatenkantoor

Dirkzwager advocaten en notarissen
Rotaryclub Rijk van Nijmegen

 

 

Hatertfonds
ASML foundation
BPR visie (audiovisueel)
Provincie Gelderland
Stichting Caritas
Stimuleringsfonds Leermiddelen