Vertrouwenspersoon

Christiane Jennekens is voor School ’s cool Nijmegen e.o. aangesteld als vertrouwenspersoon. Zij heeft 6 jaar bij onze organisatie gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als programmaleider. Christiane is nu werkzaam als orthopedagoge op een middelbare school in Nijmegen. Zij is bereikbaar via christianejennekens@gmail.com Uiterlijk binnen 5 werkdagen ontvangt degene die een vraag indient/melding maakt een reactie en uitnodiging tot een gesprek.

 

Taak en rol

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft adviezen over hoe te handelen als er ongewenst gedrag wordt ervaren. Eventueel kan zij bij een bemiddelingsgesprek aansluiten en/of doorverwijzen. Als de situatie niet naar tevredenheid opgelost kan worden, dan kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het indienen van een formele klacht

 

De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie die in een gesprek naar voren komt. De vertrouwenspersoon stelt het bestuur één keer per jaar op de hoogte van de casuïstiek waarvoor een beroep op haar is gedaan- zonder dat dit te herleiden is tot een specifieke persoon.