Mentorcoach bij School's cool

 

De mentoren van School’s cool krijgen ondersteuning en begeleiding van onze mentorcoaches. Op dit moment beschikken we over acht mentorcoaches. Maar wat doen ze eigenlijk, en hoe leuk is dat?

We spraken met Taina Mercer. Zij begon in augustus 2022 als mentorcoach voor School’s cool.

 

Taina: “Uiteindelijk staat de begeleiding van de leerling in alles centraal.”


Het verhaal van Taina

 

Kun je ons vertellen hoe jij invulling geeft aan je rol als mentorcoach?
Ik vind de werkwijze van School’s cool prettig, omdat het wat mij betreft past bij deze tijd en de mentoren die ik begeleid. Ik begeleid vooral veel nieuwe mentoren die zelf studeren of werken, en die het mentorschap combineren met een opleiding of werk. Zij maken bewust een keuze om als vrijwilliger bij School’s cool te werken, maar willen hun tijd vooral aan de begeleiding van de leerling besteden en dit doen zij ook met veel passie en betrokkenheid.
Als mentorcoach ben ik flexibel en daardoor kan ik maatwerk aan mijn mentoren bieden. Als een mentor een vraag heeft weet hij/zij mij als mentorcoach te vinden. Daarnaast neem ik zelf ook regelmatig contact op, om te vragen hoe het gaat. We hebben dus contact waar nodig en de begeleiding is meer vraaggericht. De mentoren komen daarnaast zelf minimaal 2x per jaar naar de intervisiebijeenkomsten die School’s cool organiseert en kunnen zelf kiezen wanneer ze komen of welke thema hen aanspreekt.

 

Doet elke mentorcoach het begeleiden van mentoren op dezelfde manier?
Er zijn natuurlijk verschillen in mentorcoaches en mentoren, dus er kunnen ook verschillen zijn in behoefte in begeleiding. Sommige vrijwilligers hebben behoefte om regelmatig bij elkaar te komen, andere meer aan vaste intervisiemomenten. Volgens mij hoeft het ene het andere niet in de weg te staan en kun je beide bieden. Je kunt dit volgens mij het beste met de mentoren afspreken. Dan blijven zowel de mentoren als de mentorcoaches in hun kracht!

  

Heb je een opmerking die je mee wilt geven aan School’s cool?
Blijf zichtbaar en je successen delen, speel in op veranderingen en op wat de leerlingen en mentor(coach)en aan begeleiding nodig hebben.
Ik vind het mooi dat School’s Cool veel aandacht besteedt aan het sociale welbevinden van de leerlingen thuis en op school, aandacht besteedt aan gelijke kansen en oog heeft voor diversiteit en inclusie.