Ouderbetrokkenheid is van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen en hun schoolsucces. Een betrokken ouder leidt tot betere motivatie, prestaties en gedrag bij kinderen. Bovendien vergemakkelijkt het een open communicatie tussen school en thuis, wat de algehele leerervaring verbetert. De leefwerelden school, thuis en omgeving met elkaar verbinden is hierbij van groot belang.

Jammer genoeg zijn sommige ouders (tijdelijk) niet bij machte om bij school en/of leefwereld van hun eigen kind aan te sluiten. Taalbarrières, culturele verschillen, sociaaleconomische factoren, tijdgebrek en negatieve ervaringen met onderwijs kunnen ouders ervan weerhouden actief deel te nemen aan het onderwijs van hun kinderen. Deze drempels kunnen vaak worden overwonnen met begrip, flexibiliteit en ondersteuning.

Daarnaast draagt ouderzijn een constante groeifactor in zich. En dat maakt een ouder per definitie kwetsbaar. Bijstellen on the 24/7 job. Een geweldige reis, maar bij tijden onzeker en buitengewoon ingewikkeld. Zeker als je er als ouder midden inzit. Als mentor kom je juist dan vaak in beeld. Denk je eens in wat het betekent dat een ouder jou, in al deze kwetsbaarheid, toelaat achter de voordeur. Een bijzondere uitnodiging die regelmatig om reflectie en inzicht vraagt. School's cool zette alvast een aantal uitdagingen met tips voor jou op een rijtje. We zien dit als een groei-document en geslaagde tips vanuit jou zijn altijd welkom.

Culturele verschillen?
We hebben vaak te maken met culturele verschillen. Zelfs binnen Nederland. Zo kan een directe Amsterdammer in contact met een Brabander ook schuren. Echter, er zijn vaak meer overeenkomsten dan je in eerste instantie ziet. Bijvoorbeeld: Over het algemeen genomen willen alle ouders het beste voor hun kind. Zie dat gegeven als een goede wijn. Die wijn kan je cadeau doen in een mooie fles, maar ook in een kruik. Dezelfde wijn, maar door de verpakking ziet het er toch heel anders uit. Met deze zelfde wijn (inhoud) in gedachte, wordt de overeenkomst zichtbaar en verbinden een stuk makkelijker. Zo kan je samen het gesprek aangaan over het beste uit twee werelden. Als gelijkwaardige educatieve partners van het kind. Voor zo'n gesprek helpen de communicatie skills uit de introductie-training: Laat OMA thuis, smeer NIVEA, wees een OEN, gebruik LSD en maak je vooral DIK.
Of wel:
Laat ongevraagd Advies, Mening en Oordeel thuis.
Niet Invullen Voor een Ander,
wees een Open Eerlijk en Nieuwsgierig,
gebruik Luisteren Samenvatten en Doorvragen
en maak je vooral Denk In Kwaliteiten.

Positieve Feedback
Geef positieve feedback en vermijd negatieve oordelen over ouders. En dat hoeft geen groots gebaar te zijn. Bijvoorbeeld richting ouder over het kind: ‘Maria is echt gegroeid in haar zelfvertrouwen. Ze maakte een nieuw meisje wegwijs op school en nu zijn ze vriendinnen.’ Vanuit deze positieve houding kan een ouder ontspanning. Bouw je aan vertrouwen en kan je op een later moment weer andere dingen delen.
En geef een relatie de tijd om te groeien. Leer elkaar week naar week steeds een beter kennen, vertrouwen en begrijpen.

Taalbarriere
Ondersteun jij een leerling waarvan de ouder minimaal Nederlands spreekt? Dan sta je voor een uitdaging. En als de ouder dan ook in land van herkomst laaggeletterd is, dan valt het soms echt niet mee. Enkele tips en weetjes:
1- Maak gebruik van een van deze apps Google Translate of SayHi op je mobiel. Geschreven of gesproken tekst wordt dan vertaald.
2- Zet het wat je wilt weten in Whats app. De ontvanger zet het tekstje dan in de boven genoemde vertaalmachines.
Schrijftip hierbij: schrijf zo direct en kort mogelijk als je bijvoorbeeld een afspraak wilt. Misschien voelt dat directief, maar het helpt wel. Het geeft duidelijkheid. En laat alle hulpwerkwoorden zoals schijnen, blijken en andere vage woorden weg. Mensen leren dat pas veel later in hun proces.  
Ook makkelijk als je op school ondersteunt. Een leuke betrokken app naar de ouder over het kind dat je begeleid is zo geschreven. Laat het kind wel even weten dat je dat doet en waarom.
3- Word je directief aangesproken? En ervaar je dat als vervelend? Ga goed na of het een gebrek aan de Nederlandse taal is, of dat je echt voor een kar gespannen wordt die je niet wilt trekken. Realiseer je ook dat in sommige talen bepaalde beleefdheidsvormen missen die wij wel gebruiken. (Papiaments) Of vorm krijgen door van toon te veranderen.
4- Het is menselijk om je ongemakkelijk te voelen als je elkaar niet verstaat. Realiseer je dan dat woorden ook maar gewoon woorden zijn. Het gaat om de uitstraling. Zit je in de woonkamer met een open hart? Of een hart dat knijpt en ongemakkelijk is? En kan je dan terug naar dat open hart? Gewoon door je voeten op de grond te zetten en even in of uit te ademen? Of misschien juist door je schoenen uit te doen en op dezelfde manier op de bank te zitten als de ouder. (Spiegelen) Soms kan een theetje drinken en samen zelfgebakken koekjes eten al heel wat betekenen in het contact. Luister dan niet naar de woorden, maar stijg er een beetje bovenuit. En blijf vooral jij. Die geweldige vrijwilliger die ook het beste wil voor het kind.
5- Lees over de do’s en don'ts in gesprek met een nieuwkomer.
6-Teken met maar. Op you tube vind je leuke manieren van in gesprek gaan door middel van tekeningen. Er bestaan ook praatplaten die je verhaal kunnen ondersteunen.
En in google kan je natuurlijk altijd opzoek naar een afbeelding.

Grow mindset
Complimenten geven is fijn in het opbouwen van vertrouwen. Maar dit kan ook faalangst in de hand werken. Je kan ook het proces bespreken: “Ik hoorde dat je nu ook in magister kijkt. Eerder lukte dat niet. Wat doe je nu anders? Je bent samen in contact. En hebt aandacht voor de ander. Er is ruimte voor het verhaal zonder dat de ander mogelijk het gevoel krijgt de volgende keer ook iets geweldigs te moeten presteren. Er ligt wél een welgemeende uitnodiging om samen ergens over te praten.
Boek: Mindset van Carol S. Weck. Dit boek laat zien hoe een simpel idee over de werking van de hersenen, liefde voor leren en veerkracht kan creëren, die de basis vormen voor prestaties op elk terrein.

Groeiprocessen
Alles in een keer goed hoeft niet. Realiseer je dat jij, maar ook ouders, jouw leerling een groeiprocessen aangaan. En het helpend kan zijn als je dan kunt uitleggen.
Leer ze bijvoorbeeld over de 4 fases van bekwaam zijn:
Fase 1 Onbewust onbekwaam
Fase 2 Bewust onbekwaam
Fase 3 Bewust bekwaam
Fase 4 Onbewust bekwaam

Of over het beklimmen van een berg:
Sommige mensen staan voor een berg en weten gelijk: dit is mijn pad omhoog. Die gaan als een speer in een rechte lijn naar de top. Maar anderen, waarschijnlijk de meeste, gaan niet in een strakke lijn. Zij zigzaggen hun weg naar boven. Onderweg hun rugtas neerzettend en uitrustend. Ze moeten soms overtollige ballast eerst weggooien voordat ze weer verder kunnen.

Kijken door een traumabril
Meer weten over trauma kan heel ook helpend zijn in een gezinscontext. Klik hier als je daar meer over wilt weten. Of lees het boekje: Wanneer de alarmbel rinkelt van Anne van den Ouwelant.

Jouw grens
Weet waar jouw eigen grens ligt ten aanzien van ouderbetrokkenheid. En weet dat je die elk moment weer bij mag stellen.

Boeken
Ouderbetrokkenheid 3.0: van informeren naar samenwerken. Peter de Vries - Dit boek biedt inzichten en praktische tips voor het opbouwen van effectieve partnerschappen tussen ouders en scholen.

Kinderen van nu. Opvoeden zonder Schuld, schaamte en oordeel. Marieke Zwinkels. Over een veranderende tijdsgeest, het nemen van verantwoordelijkheid. Vol praktische tips en metaforen om ouderschap vorm te geven.

Snap jij die ouders? Basisboek professioneel werken met ouders. Pieter Remmerswal & Ad de Gouw – Dit boek probeert een antwoord te geven over wat uniek is aan ouderschap en juist waar de overeenkomsten zitten.

Communicatie op school: een praktische gids voor ouderbetrokkenheid, Karin van Oosterhout en Peter de Vries - Dit boek biedt praktische tips en strategieën voor het opzetten van effectieve communicatiekanalen tussen scholen en ouders.

Websites
En voor alle digi-vaardigen onder ons die het prima zonder boeken kunnen: er zijn heel veel websites die informatie en middelen bieden voor vrijwilligers die betrokken zijn bij ouderbetrokkenheid. Hier zijn enkele voorbeelden:

www.nji.nl
Nederlands Jeugdinstituut (NJi): NJi biedt informatie en hulpmiddelen voor professionals die werken met jeugd en ouders, inclusief vrijwilligers. Ze hebben secties gewijd aan ouderbetrokkenheid en kunnen waardevolle bronnen bieden.

www.wij-leren.nl/
Deze website richt zich op het bevorderen van ouderbetrokkenheid in het onderwijs en biedt middelen en praktische tips. Bijvoorbeeld: wat zijn de executieve functies en Ouderbetrokkenheid 3.0.