NIJMEGEN - Scholieren doen in coronatijd een groter beroep op de vrijwillige mentoren van School’s Cool, die leerlingen helpen om hun schoolwerk op de rit te houden. Al veertig 12-plussers hebben zich aangemeld voor volgend jaar en de aanmeldingen stromen nog steeds binnen. Normaal gesproken zijn 42 plekken voldoende.

 

„Het gaat vaak niet om leerachterstanden, maar om verminderd psychosociaal welzijn”, zegt coördinator Carolien Joosten over de grote toestroom. „Jongeren zitten aan hun plafond. Ze voelen zich niet gehoord en hebben weer behoefte aan structuur.”

Steun van ouders

Ze weet hoe belangrijk het welzijn van leerlingen is om goed mee te draaien op school. School’s Cool wil kansenongelijkheid tegengaan door leerlingen op weg te helpen in het voorgezet onderwijs. Die ongelijkheid ontstaat voor een deel doordat niet alle kinderen thuis de juiste steun of middelen van hun ouders krijgen. Vrijwillige mentoren vullen dat gat. Ze helpen leerlingen met bijvoorbeeld planning, maar hebben ook zeker aandacht voor hoe hun pupillen in hun vel zitten. In Nijmegen doet School’s Cool dat nu vijftien jaar.

Nu het einde van de coronacri­sis in zicht begint te komen, stromen de aanmeldin­gen binnen

Christiane Jennekes

Coördinator Christiane Jennekes: „Aan het begin van de crisis was het bij ons vrij rustig, omdat leerlingen geen zin hadden in nog meer online begeleiding. Nu het einde van de coronacrisis in zicht begint te komen, stromen de aanmeldingen binnen. Normaal gesproken helpen we ongeveer 140 leerlingen per kalenderjaar en is het rond maart rustig, maar we hebben het nu druk. De teller staat al op bijna honderd leerlingen. Jongeren gaan nadenken over wat ze nodig hebben na de crisis en komen bij ons uit. Genoeg mentoren vinden wordt een uitdaging.”

Minder gemotiveerd

Ook mentor Lydia van Hal (27) ziet haar pupil, een 13-jarige jongen, worstelen met de coronamaatregelen. Ze werden aan elkaar gekoppeld, omdat hij moeite heeft met planning en concentratie. „In de stengere lockdowns kan ik hem niet fysiek ontmoeten en moeten we alles via telefonisch contact doen. Dat is heel anders, want dan vertelt hij veel minder wat in hem omgaat. Hij is dan vaak ook minder gemotiveerd en geconcentreerd.”

Mag er geen bezoek komen, dan bellen de mentoren vanuit huis met de leerlingen

Christiane Jennekes

Ondanks de beperkingen gaat de begeleiding in de coronatijd gewoon door. Jennekes: „Mag er geen bezoek komen, dan bellen de mentoren vanuit huis met de leerlingen. Mag dat wel, dan komt de mentor gewoon langs, mits mentor en leerling dat beiden goed vinden.”

 

Tegenover elkaar zitten en elkaar in de ogen kunnen kijken, werkt het beste, zeggen de coördinatoren. Ook mentor Van Hal ziet het verschil bij haar leerling. ,,Nu ik hem weer wat meer thuis kan opzoeken, worden de motivatie- en concentratieproblemen gelukkig minder.”