School’s cool hanteert een aantal richtlijnen om te beoordelen of een leerling in aanmerking kan komen voor begeleiding door een mentor. Het gaat om de volgende situaties of een combinatie daarvan:

 

-        om verschillende redenen kan er thuis niet de ondersteuning geboden worden die de leerling nodig heeft;

-        leerlingen van wie de ouders geen of slecht Nederlands spreken en het Nederlandse schoolsysteem niet kennen;

-        de jongere is kwetsbaar door bijvoorbeeld een verleden met pesten, moeite in sociale situaties, faalangstig, moeite met plannen en organiseren van schoolwerk, motivatie voor school, perfectionistisch, hyperactief, hoogbegaafd, moeite met concentratie.

-        Deze leerlingen lopen een verhoogd risico op een slechte start of problemen in het voortgezet onderwijs. Zij komen in alle bevolkingsgroepen en op elk schoolniveau voor.

 

School's cool neemt leerlingen niet aan als:

 

-        de ouder onvoldoende motivatie heeft voor ondersteuning door een mentor;

-        de leerling onvoldoende motivatie heeft voor ondersteuning door een mentor;

-        problematiek van de leerling of van de gezinssituatie te complex is voor een vrijwilliger;

 

-        bijles en/of een huiswerkklas het beste aansluit bij de hulpvraag.