Flyers voor ouders
met uitleg over School's cool

 

 

 

 

Flyer voor ouders van basisschool-
leerlingen

 

 

 

 

 

Flyer voor ouders van leerlingen in het
Voortgezet Onderwijs

Voor scholen zijn deze flyers in mooie gedrukte uitvoering aan te vragen bij School's Cool Nijmegen

Er worden selectierichtlijnen gehanteerd bij de aanmelding van de leerling. Hier in te zien.

Aanmeldingsformulieren voor scholen:

Download
Toestemmingsformulier 12+ ouders
Antwoordformulier aanmelding School's co
Microsoft Word document 85.5 KB
Download
1.1.2 Voordrachtsformulier 12+ PO.doc
Microsoft Word document 39.0 KB
Download
1.2.2 Formulier leerlingaanmelding 14+.d
Microsoft Word document 43.0 KB

Alleen van toepassing bij School's cool Lingewaard

Download
1.1.2 Voordrachtsformulier 12- PO.doc
Microsoft Word document 37.0 KB
Download
Toestemmingsformulier ouders Lingewaard
Antwoordformulier aanmelding School 's C
Microsoft Word document 35.0 KB