Flyers voor ouders
met uitleg over School 's Cool

 

 

 

 

Flyer voor ouders van basisschool-
leerlingen

 

 

 

 

 

Flyer voor ouders van leerlingen in het
Voortgezet Onderwijs

Voor scholen zijn deze flyers in mooie gedrukte uitvoering aan te vragen bij School's Cool Nijmegen

Er worden selectierichtlijnen gehanteerd bij de aanmelding van de leerling. Hier in te zien.

Aanmeldingsformulieren voor scholen:

Download
2.1 Document voor ouders.doc
Microsoft Word document 55.0 KB
Download
1.1.2 Voordrachtsformulier 12+ PO.docx
Microsoft Word document 27.2 KB
Download
Aanmeldingsformulier leerling 14+ voor VOscholen
1.2.2 Formulier leerlingaanmelding Schoo
Microsoft Word document 60.0 KB

Alleen van toepassing bij School 's Cool Lingewaard

Download
Antwoordformulier aanmelding School 's C
Microsoft Word document 34.3 KB