Gezocht penningmeester bestuur

Het bestuur van School ’s cool Nijmegen bestaat momenteel uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 3 leden.  Door het aankomende vertrek van de penningmeester, zijn we met ingang van het nieuwe schooljaar '22/'23 (uiterlijk 1-1-23)  op zoek naar een vervanging

 

Wat doet het bestuur?

• Bewaken en stimuleren van continuïteit en ontwikkeling van de stichting

• Vaststellen van de koers van de stichting op hoofdlijnen en de kaders waarbinnen de programmaleiding opereert

• Toezicht houden op de uitvoering en beleid

 

Wie zoeken we?

Uiteraard verwachten we dat je je verbonden voelt met de doelstellingen en de doelgroep van School’s cool Nijmegen. Dat je iemand bent die graag een actieve bijdrage levert in de ontwikkeling van de stichting. We zoeken iemand die de huidige bestuursleden met haar/zijn profiel aanvult. Je werkt graag samen en bent gericht op verdere professionalisering. Je vindt het leuk om daarover mee te denken voor een periode van (tenminste) 4 jaar. We schatten in dat je gemiddeld 4-6u per maand hiervoor nodig hebt. Voor de penningmeester geldt nog: je zorgt samen met de manager voor de totstandkoming van het financieel jaarverslag, de begroting en periodieke rapportages. 

 

Ben je geïnteresseerd?

Neem contact op met Liesbeth van den Broek, contactgegevens zijn terug te vinden in de vacatureteksten in de bijlagen hieronder.

Download
Vacature penningsmeester School's cool.p
Adobe Acrobat document 264.9 KB