Ervaring van een vrijwillige mentor

Het verhaal van Daan met zijn vrijwillige mentor Fred


“Daan is een leerling die moeite heeft om zich te concentreren. Hij droomt gemakkelijk weg en vergeet zijn taken. Maar,
hij heeft wel capaciteiten. Hij weet veel dingen. Dit schreef de juf van groep 8 toen zij Daan uit Wateringen zes jaar
geleden aanmeldde bij School's Cool”. Daan is nu 18, heeft mavo gedaan, rondt dit jaar havo af en wil verder studeren aan de TU in Delft.

Mede dankzij de begeleiding van de vrijwillige mentor van School's Cool in de eerste jaren van de middelbare school, heeft hij dit kunnen bereiken. Zoals Daan het zelf zegt: “Ik heb er veel aan gehad. School's Cool is goed voor iemand als ik die toen nog niet zelfstandig genoeg was. Voor die leerlingen kan ik het aanraden. Zelf was ik op die leeftijd behoorlijk chaotisch. Voor mij is het erg goed geweest. Ik heb nu meer structuur”.

Toen de juf destijds voorstelde om School's Cool in te schakelen, wist Daan niet goed wat hij daarvan moest denken. 'Maar ik was er niet negatief over', zegt hij. Zijn mentor werd Fred, met wie het heel goed bleek te klikken. 'Dat kwam ook omdat Fred dicht bij mijn vader stond. En dat was bijzonder, want er waren niet veel mensen met wie mijn vader toen een goed contact had'. Zijn vader, Rob, was in die tijd ernstig ziek, wat mede een reden was om School's Cool in te
schakelen. Robs' ziekte bepaalde vanzelfsprekend de sfeer in huis. Fred sprak meestal eerst een halfuurtje met Rob, wanneer hij kwam om Daan met zijn huiswerk te helpen. Dat gaf verlichting voor het hele gezin (Daan, zijn moeder en zusje) en gaf Daan meer ruimte om zichzelf te zijn. Zijn vader stierf in 2013 en ook daarna bleef Fred nauw contact met Daan en het gezin onderhouden.

Toen Daan van de basisschool naar de middelbare school richting TL (mavo) ging, begon ook het mentorschap door School's Cool. Mentor Fred kwam één keer per week bij hem thuis. 'Dan gingen we eerst altijd mijn agenda checken. Of ik al mijn huiswerk goed had opgeschreven'. En dat bleek vaak niet het geval als ze zijn agenda vergeleken met wat er aan huiswerk stond in het magister van de school. Daarna hielp Fred hem met huiswerk en met het inplannen daarvan in de loop van de week. 'Soms overhoorde hij mij. Wat we ook deden was hardop lezen'. Daan heeft namelijk dyslexie, vond lezen dus lastig en door in het bijzijn van de mentor hardop te lezen, kon die hem helpen en stimuleren.

Een vrijwilliger van School's Cool is er niet alleen voor het huiswerk maar is ook een maatje met wie je leuke dingen kan doen. 'Ik ben met Fred vaak naar de bioscoop gegaan. We hebben veel Star Warsfilms gezien. We zijn pas nog samen naar de nieuwe Star Wars geweest. En we zijn een keer gaan karten, dat was heel leuk'.

 

Zijn belangstelling ging meer uit naar de exacte vakken dan naar lezen en taal. Na de TL ging Daan verder met de Havo, waar de bètavakken hem aanspraken, met name natuurkunde. Dat wil hij nu gaan studeren aan de TU, hoewel

hij ook lang aan architectuur gedacht had. 'Ik heb voor natuurkunde gekozen, omdat ik het interessant vind te weten hoe het allemaal in elkaar zit, ben graag bezig met ingewikkelde dingen. Met mijn vader sprak ik al over heel veel
onderwerpen, bijvoorbeeld over het sterrenstelsel. Hij had een brede kennis over veel zaken. In mijn studie vind ik vooral de theoretische kant erg gaaf. Hoe meer de bètakant op, hoe beter'.