Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers!

Er zijn maandelijks informatieavonden De volgende is op

4 september

19.00 - 20.00u.
Dobbelmannweg 7
6531 KT Nijmegen

 

Wil je graag eerder informatie over het mentorschap,
klik dan hieronder
op het roze blok


Naast mentoren zoeken we ook andere vrijwilligers,  zoals mentorcoaches!
Voor meer info


Wil je in je vrije tijd van betekenis zijn voor een jongere in zijn/haar schoolloopbaan? Heb je daarvoor 2 uur per week beschikbaar? Kun je je minimaal 8 maanden tot anderhalf jaar verbinden aan een jongere?

 

Dan ben je mogelijk een mentor voor School's cool!

 

Wat doet een mentor?
Een mentor is een goed opgeleide vrijwilliger die met geduld, aandacht en enthousiasme een jongere een steuntje in de rug biedt. De mentor begeleidt de leerling iedere week één tot anderhalf uur op een vast tijdstip in de week.

 


Twee programma's:
Een 12+ mentor
start doorgaans aan het einde van groep 8 en begeleidt de jongere tot de kerst in de 2e klas van het voortgezet onderwijs. Het gaat om steun bij het leren omgaan met alle veranderingen bij de overstap naar de brugklas. Hoe plan je je huiswerk? Hoe leer je woordjes? Hoe is het contact met klasgenoten, docenten? Er is ook aandacht voor vragen stellen op school en voor het belang van vrijetijdsbesteding.  Alles wat met school te maken heeft kan ter sprake komen. De begeleiding vindt meestal thuis plaats.
Deze leerlingen zijn 11- 13 jaar.

Een 14+ mentor begeleidt een leerling die al in het voortgezet onderwijs zit. De vraag van deze leerling kan liggen op gebied van motivatie, planning, leren leren of op sociaal vlak. Begeleiding van deze leerling kan zowel thuis als op school plaatsvinden.
Deze leerlingen zijn meestal tussen 13- 16 jaar.

 

De mentor overlegt met toestemming van de ouders met school en kan zo nodig meegaan met ouders naar een gesprek op school of een ouderavond. 

 

Wat vragen wij van een mentor?

  • positieve aandacht voor de jongere
  • enthousiasme, een flinke portie geduld, gevoel voor humor
  • je kunnen inleven in een jongere

We vragen voor iedere mentor een Verklaring Omtrent Gedrag aan.

Mentoren kunnen rekenen op goede begeleiding vanuit de School’s cool organisatie.
Voor vragen, overleg en ondersteuning zijn er je mentorcoach en je intervisiegroep.
Je start met een introductietraining en kunt deelnemen aan themabijeenkomsten.