Hieronder vind je boeken over cultuurverschillen, gedrag en andere informatie die in de mediatheek aanwezig zijnAutisme
Caroline van de Velde     - Pubergids Autisme
Caroline van de Velde     - Oudergids Autisme


Andere culturen
Hans Kaldenbach             - Respect (omgaan met                                                               jongeren in de                                                              straatcultuur)
Fenny Brinkman               - Haram,uit het dagelijks         

                                                   leven op een Islamitische 

                                                   school

Rachida Azough e.a.       - Jongeren, seks en islam. 

                                                   Een verkenning onder
                                                   jongeren van
                                                   Marokkaanse en Turkse

                                                   afkomst
Abdellah Dami                  - Couscous met appelmoes

Ine Spee                               - Veelkleurig verdriet.

                                                    Afscheid nemen in
                                                    verschillende culturen
Edwin Hoffman                 - Interculturele

                                                   gespreksvoering
Edwin Hoffman                 - Dom hè

Pauline Sinnema              - Mijn vader slaat mij niet
Birsen Basar                       - Ik wil niet meer onzichtbaar

                                                    zijn, autisme in de
                                                   allochtone cultuur in
                                                   Nederland
Hans Kaldenbach            - Macho Mannetjes, 99 tips 

                                                   om de straatcultuur
                                                   terug te dringen uit
                                                   de school
S. van der Werf                  - Allochtonen in de          

                                                   multiculturele
                                                   samenleving
A. Vink                                  - Van deze kinderen ga je

                                                   houden
A. van Keulen c.s.            - Van alles wat meenemen
I. El Hadioui                       - Hoe de straat de school

                                                   binnendringt                                
Sum Li                                 - De zoetzure smaak van  

                                                  dromen
                                                  Een Chinees

                                                  familierestaurant

ADHD
Drs. John Jenninga         - Tel dan eerst tot 10

                                                    (voorkomen
                                                    van agressief gedrag)
Drs. John Jenninga         - Zit nu eens even stil
                                                    (omgaan met ADHD)
Theo Compernolle           - Zit Stil
Prof. Jan v/d Ploeg e.a.   - ADHD in kort bestek
J.K. Buitelaar                      - Diagnostiek en

                                                    behandeling van ADHD
                                                
Boudewijn Gunning e.a. - Toen we de bijsluiten

                                                     lazen.
                                                     Medicatie bij kinderen met

                                                     ADHD
Argo Paternotte                  - Wacht even... Kinderen

                                                     met ADHD
                                                     thuis en op school
Van ouders voor ouders - Tips voor Mijn Briljante
                                                     Druktemaker
A.C. Bruininks                     - Ze doen het niet expres

 

Peg Dawson &                   - Slim maar... help kinderen

Richard Guere                      hun talenten te benutten     

                                                   door hun executieve

                                                   functies te versterken

                                    

Leren voor kinderen
Jan Willem v/d Brandhof     - Leer als een speer, leer

                                                          sneller, beter en leuker
                                                         
Map Sociale Vaardigheden
Sarders                                       - Talenten
T. Buzan                                      - Mindmapping
H. van Groenendaal               - Prezi voor kids
T. Coenen                                   - Spijbelen doe je maar

                                                          thuis
R. Fiddelaers                             - Mijn troostende ik (over

                                                          rouw)
J. Spee c.s.                                 - Veelkleurig verdriet
J. Spee c.s.                                 - VO Content Open                                                                                                        Leermateriaal                           
A. Remijn                                    - Meer leren in minder tijd

P. Dijkstra                                   - Effectiever leren met
                                                          leerstrategie
M. van der Stap                        - Van kerndoel tot               

                                                          referentieniveau
B. Kaarsbaan                            - Reken je wijs, de kunst 

                                                          van het leren rekenen
                                                          (Niveau F1, F2, F3)
G. Pope                                        - Vraagtechnieken in de

                                                           klas

Kinderen en technologie
Theo Compernolle           -  Televisie, kinderen en

                                                     ouders
Liesbeth Hop &                  -  De Wifi-generatie, de jeugd Bamber Delver                      op het mobiele internet

                                                     Vliegensvlug en
                                                     vogelvrij
J/M                                          -  Alles wat je écht moet

                                                     weten over
                                                     je puber op Internet

 

Opvoeden
Bert Uittenbogaard e.a.   - Stap voor stap. Een

                                                      methode om

                                                      ouders met kinderen te

                                                      begeleiden bij
                                                      opvoedingsvragen
Hersenstichting NL            - Puberhersenen

                                                      ontwikkelen
Marcel van Herpen             - Duurzaam opvoeden en

                                                      ontwikkelen
                                                   
Evelline Crone                      - Het puberende brein, over

                                                      de ontwikkeling van de
                                                      hersenen in de unieke
                                                      periode van de

                                                      adolescentie

                                                  
Ria de Die en Erika               - Leuke pubers, doe-het-

Van de Pol                                   zelf voor ouders
T. Coenen                                 - Free time, me time
M. Bakker - de Jong             - Handboek voor elke mentor
J. Ahlers en R. Boenders    - Generatie Z
J. Jolles                                     - Het tienerbrein. Over de

                                                        adolescent tussen biologie
                                                        en omgeving
      
Meervoudige Intelligentie
Dr. Spencer Kagan &         - Meervoudige Intelligentie. Het
Migual Kagan                          complete MI boek, Deel 1: De
                                                      intelligenties en hun toepassing

                                                      in het onderwijs                                                                                
Dr. Spencer Kagan &          - Meervoudige Intelligentie: Het   
Migual Kagan                           complete MI Boek, Deel 2: In de
                                                       klas : structuren en activiteiten
Dr. Spencer Kagan &          - Meervoudige Intelligentie: Het   
Migual Kagan                          complete MI Boek, Deel 3: School-
                                                      ontwikkeling, MI meting,
                                                      evaluatie van MI theorie
Ab van den Bosch               - Knapper dan je denkt, gebaseerd
                                                      op de theorie van meervoudige
                                                      intelligentie
Betty Reyns & Kristel          -  Matchen met MI
De Kaart

 

 

Zelfvertrouwen
Drs. Hetty Wiltink             - Ik kan het (faalangst overwinnen)

Drs. Brenda Kenter          - Ik ga weer graag naar school 
                                                    (pestgedrag de kop indrukken)
Theo Compernolle          - Kinderen pesten kinderen
Theo Compernolle          - Pesten hoort er niet bij
Reiny de Fijter                   - Weet je, het blijft niet altijd zo
                                                   (Hulp bij teruggetrokken en
                                                    depressief gedrag)
Marjolein van Burik        - Een praatje maken. Contact maken
                                                   in werk en praktijk
Anne Fransman                - De kriebels in je lijf
B. Gunster                           - Omdenken
P. Crul                                    - Lefgasten

 

Overige
David B.                                 - Vallende ziekte

Moniek Terlouw e.a.         - Kinderen met raadsels
Dr. G.F. van de Wijngaart - Kinderen met verslavend gedrag
Ronald D. Davis en            - De gave van dyslexie
Eldon M. Braun
Astrid Boon                          - Wie de leerling liefheeft
W. de Jong en A.                 - Ontwrichte kinderen in het
De Jong                                     onderwijs
Pyt Nauta, Marinus            - Leerlingen met een specifieke
Giesing                                       hulpvraag

Pamela Espeland &           - Zeg vaarwel tegen uitstel

Elisabeth Verdick