Flyers voor ouders
met uitleg over School's cool

 

 

 

 

Flyer voor ouders van basisschool-
leerlingen

 

 

 

 

 

Flyer voor ouders van leerlingen in het
Voortgezet Onderwijs

Voor scholen zijn deze flyers in mooie gedrukte uitvoering aan te vragen bij School's Cool Nijmegen

Voordrachtsformulieren voor scholen:

Download
1.1.2 Voordrachtsformulier 12+ PO.doc
Microsoft Word document 39.0 KB
Download
1.1.2 Voordrachtsformulier 14+ VO.doc
Microsoft Word document 38.5 KB
Download
1.2.2 Formulier leerlingaanmelding 14+.d
Microsoft Word document 43.0 KB
Download
Alleen van toepassing bij School's Cool Lingewaard
1.1.2 Voordrachtsformulier 12- PO.doc
Microsoft Word document 37.0 KB

Er worden selectiecriteria gehanteerd bij de aanmelding van de leerling. Hier in te zien.