School's cool Nederland

Op dit moment bestaat School's cool in 15 gemeenten in Nederland en dit aantal groeit nog steeds. Samen begeleiden ze jaarlijks ongeveer 1000 leerlingen. Sinds 2012 is School's cool Nederland opgericht, met als doel om School's cool in Nederland te versterken. School's cool Nederland beoogt de kwaliteit van School's cool te bewaken en te ontwikkelen, kennisdeling en instrumentontwikkeling te bevorderen, pr en draagvlak voor School's cool te versterken, de fondswerving voor School's cool  te ondersteunen, effectonderzoek te ontwikkelen en algemene samenwerking te bevorderen. Het landelijk netwerk beoogt de gemeentelijke School's cool vestigingen te ondersteunen en te versterken, maar iedere vestiging blijft verantwoordelijk voor de eigen organisatie. Klik hier voor de website.